Κατασκευαστής: Lode

Τιμή: 0.00‎€

Η εταιρεία Lode εξελίσσει εργόµετρα για περισσότερα από 50 χρόνια µε γνώµονα τρείς βασικές αρχές : την ακρίβεια, την στιβαρότητα και την αξιοπιστία. Το αποτέλεσµα αυτών των προσπαθειών απέδωσε τον εξαιρετικό εργοµετρικό διάδροµο Valiant, ο οποίος δύναται να δουλεύει είτε ανεξάρτητα µέσω της κονσόλας του, είτε µέσω εξωτερικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η µονάδα ελέγχου στην κονσόλα του διαδρόµου προσφέρει εκτεταµένες δυνατότητες προγραµµατισµού της λειτουργίας του για ταχύτητα και κλίση ενώ δύναται να εκτελέσει πρωτόκολλα όπως Bruce και Balke. Επίσης µέσω της πρόσθετης λειτουργίας Heart Rate µπορεί να προγραµµατιστεί για µια πληθώρα καρδιολογικών πρωτοκόλλων.
Το χαµηλό ύψος του διαδρόµου από το έδαφος τον καθιστά κατάλληλο τόσο για καρδιοαναπνευστικές εφαρµογές, όσο και για εφαρµογές αποκατάστασης ακόµα και µε άτοµα µε δυσκολία κίνησης.

 • Έχει µοντέρνα και στιβαρή σχεδίαση.
 • Το χαµηλό ύψος πρόσβασης εγγυάται την χρήση από κάθε είδους εξεταζόµενο.
 • Ταχύτητα εκκίνησης από 0 km/h και οµαλή επιτάχυνση.
 • Ρύθµιση ταχύτητας από 0.5 -20 km/h για το Valiant και 0.1 -12 km/h για το Valiant Rehab.
 • ∆ιάκριση ρύθµισης σε βήµατα του 0,1 km/h.
 • Προγραµµατισµός ειδικών πρωτοκόλλων καθοριζόµενων από τον χρήστη ή λειτουργία τεκµηριωµένων πρωτοκόλλων όπως Bruce ή Balke.
 • ∆υνατότητα πρωτοκόλλων Heart Rate.
 • Απόσβεση κραδασµών για µέγιστη άνεση στην άσκηση.
 • Μαγνητικός διακόπτης αποκοπής λειτουργίας στη ζώνη του εξεταζόµενου.
 • ∆υνατότητα αρνητικής κλίσης του διαδρόµου.
 • Ευκολία χρήσης της κονσόλας με ρυθµιζόµενη κλίση.
 • Θύρα RS-232 για επικοινωνία συσκευής µε υπολογιστή.
 • Αυτόµατη ρύθµιση του ιµάντα.
 • Ισχυρό AC µοτέρ, διασφαλίζει την απορρόφηση φορτίου ώστε να µην επηρεάζεται η κίνηση από την επαφή του ποδιού µε τον ιµάντα.
 • ∆εν χρειάζεται συντήρηση και λίπανση.
 • Αθόρυβη λειτουργία.

VALIANT REHAB

Το ειδικό µοντέλο Valiant Rehab προσφέρει οµαλή επιτάχυνση από τα 0 km/h η οποία αποδίδει ταχύτητες από 0.1 έως 12 km/h και προσφέρεται µε ειδικές σπαστές µπάρες στήριξης του εξεταζόµενου.
Η κλίση του διαδρόµου ρυθµίζεται επίσης οµαλά από 0% έως 25% επιτρέποντας την εκτέλεση καρδιολογικών πρωτοκόλλων είτε µέσω της κονσόλας είτε υπό τον έλεγχο ηλεκτρονικού υπολογιστή.

VALIANT SPECIAL


Ο εργοδιάδροµος Valiant Special µπορεί να κατασκευαστεί µε ειδικές διαστάσεις και προδιαγραφές για να ικανοποιήσει ειδικές ανάγκες εφαρµογών καρδιολογίας και αποκατάστασης.

 Κατασκευαστικός οίκος: Lode, Ολλανδία.

ΔιαSys Logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Φειδιππίδου 13, 11526 Αθήνα, Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο : 210-7776565

Email : info@diasys.gr