Η σημαντικότητα της αποστείρωσης στην χειρουργική ορθοπαιδική.

Το επιστημονικό περιοδικό Advancing surgical standards του RCS, δημοσίευσε μια νέα κλινική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Πέτρου στο Chertsey του Ηνωμένου Βασιλείου.