Κατασκευαστής: Meditech

Τιμή: 0.00‎€

Το διαγνωστικό αυτό σύστημα επικεντρώνεται στην συσχετιση της στεφανιαίας νόσου και της υπέρτασης και παρέχει μία λεπτομερή ανάλυση των διαφόρων παραμέτρων καρδιοαγγειακών κινδύνων.

 • λειτουργία 24-27-48-51 ώρων.
 • μέτρηση πίεσης με ταλαντωσημετρική μέθοδο ακριβείας.
 • σύντομος χρόνος αρτηριακών μέτρησεων.
 • πρόγραμμα ημέρας / νύκτας /πρωινού και ειδικής περιόδου.
 • ανάλυση του ΗΚΓ παλμό προς παλμό σε πραγματικό χρόνο.
 • Αυτόματη αναγνώριση γεγονότων εντός προκαθορισμένων ορίων και καταγραφή αντιστοίχων χρονικά αρτηριακών πίεσεων κατά την διάρκεια ισχαιμικών γεγονότων,
  καταγράφονται επίσης υψηλοί ή χαμηλοί ρυθμοί και συγκοπτικά επισόδια.
 • αποθήκευση όλων των καταγραφών σε εσωτερική μνήμη.
 • συνεχής μέτρηση του ST και του καρδιακού ρυθμούέως
 • 4 ώρες πλήρες ΗΚΓ 2 καναλιών στα 200Hz
 • εύχρηστο και αξιόπιστο λογισμικό ανάλυσης (οι αλγόριθμοι MEDITECH ABPM και ΗΚΓ έχουν αξιολογηθεί από την βάση δεδομένων του ΜΙΤ-ΒΙΗ για ακρίβια 99.8%)

 Κατασκευαστικός οίκος: Meditech, Ουγγαρία.

meditech logo

ΔιαSys Logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση : Φειδιππίδου 13, 11526 Αθήνα, Αμπελόκηποι

Τηλέφωνο : 210-7776565

Email : info@diasys.gr