Προϊόντα

Αυτόλογοι παράγοντες PRF


Η θεωρία για τους αυτόλογους παράγοντες PRF (Plasma Rich Fibrin-ινώδους πλούσιου σε αιμοπετάλια) βασίζεται στη φυγοκέντρηση του  αίματος απουσία αντιπηκτικών. Μετά τη φυγοκέντρηση το αποτέλεσμα είναι ένας ινώδης θρόμβος, που περιέχει την πλειοψηφία αιμοπεταλίων και λευκών αιμοσφαιρίων.

Το αποτέλεσμα των αυξητικών παραγόντων που απελευθερώνονται στο σημείο εφαρμογής (VEGF, PDGF, TGF, Beta, θρομβοσπονδίνη, BMP) είναι η επιτάχυνση της θεραπείας μαλακών ιστών και οστών.

• Κατά την έγχυση απελευθερώνονται αυξητικοί παράγοντες στο σημείο εφαρμογής
• Το ινώδες λειτουργεί ως επιπρόσθετη προστατευτική  κυτταρική μήτρα.
• Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα συμβάλλουν στην ανάπλαση φθαρμένων ιστών.


Advanced A - PRF:

 

Το πρωτόκολλο A-PRF  διαθέτει την καλύτερη σύνθεση για την επουλωτική διαδικασία: κυτοκίνες βραδείας απελευθέρωσης, πλήρες φυσικό ινώδες, μονοκύτταρα, κοκκιοκύτταρα και πρωτεΐνες πλάσματος µε μακροπρόθεσμη απελευθέρωση αυτόλογου ΒΜΡ-2.

Οι in vivo κλινικές δοκιμές του A-PRF έδειξαν γρηγορότερη αγγείωση μετά από 2 εβδομάδες συγκριτικά με το κλασικό PRP, ενώ τα κλινικά αποτελέσματα παρουσίασαν ικανοποιητικότερη επούλωση στους μαλακούς και τους σκληρούς ιστούς.

 

Ενέσιμο i - PRF:

 

Το πρωτόκολλο i-PRF διαθέτει παρόμοια σύνθεση: αιμοπετάλια, λευκοκύτταρα, ινωδογόνο σε υγρή μορφή που παράγεται χωρίς πρόσθετα ή αντιπηκτικούς παράγοντες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται θρόμβος μετά την έγχυση.

Εγχύσεις αυξητικών παραγόντων στις αρθρώσεις, στους τένοντες και στο δέρμα χρησιμοποιούνται για να θεραπεύσουν οξείς και χρόνιους τραυματισμούς και συμμετέχουν στην αναγέννηση των ιστών.


Πλεονεκτήματα συγκριτικά με τους αυτόλογους παράγοντες PRP

- Απουσία επιπρόσθετων, αντιπηκτικών (ρευστή μορφή)
- Υψηλή συγκέντρωση των λευκών αιμοσφαιρίων συγκριτικά µε το PRP (περίπου x 20)
- Υψηλή συγκέντρωση πρωτεΐνης του πλάσματος και ινωδογόνου.
- Η χαμηλή ταχύτητα της φυγοκέντρησης σώζει πληθώρα µεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων.
- Οι θρόµβοι δημιουργούνται αυτόµατα µετά την έγχυση (δεν απαιτείται συνδυασμός µε χλωριούχο ασβέστιο ή θρομβίνη).
- Οι αυξητικοί παράγοντες στερεοποιούνται μετά από 1 λεπτό πάνω σε σωματίδια – βιοϋλικά.
- Αυξάνεται η αγγείωση και δημιουργείται νέο κολλαγόνο.

Γενικά αποτελέσματα:
Επιταχύνει τη  φυσιολογική επουλωτική αντίδραση του οργανισµού. Επίσης ρυθμίζει τον πολλαπλασιασµό και την κυτταρική διαφοροποίηση, ενώ ενεργοποιεί τον μηχανισμό δημιουργίας νέων κυττάρων: δέρμα, τένοντες, μύες, αγγεία ή αρθρικό υγρό.  Ο συνδυασµός της υψηλής συγκέντρωσης των λευκών αιμοσφαιρίων και των βλαστοκυττάρων είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί γρηγορότερη ιστική αναγέννηση.

Ενδείξεις:
Τενοντίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, διάστρεμμα και κάκωση συνδέσμων, οστικά μοσχεύματα, ιστική και οστική αναγέννηση.

 

Εφαρμογές:
• Ορθοπεδική
• Αναγεννητική ιατρική
• Δερματολογία
• Αισθητική
• Χειρουργική στόματος